Program događanja

Program

Veličina programa: 0.04 MB. Posljednji put je ažuriran: 05.06.2020., u 12:36 sati.

PROGRAM - INVAZIVNA I INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.


 

PROGRAM - KARDIOLOŠKE MEDICINSKE SESTRE | PREUZIMANJE

 

Teme

Akutni koronarni sindrom
Antikoagulantna i antitrombocitna terapija u PCI
Kompleksne koronarne intervencije
CTO
DES/DEB
Hitna stanja u intervencijskom laboratoriju
Funkcionalna ispitivanja koronarnog protoka
Intrakoronarne metode oslikavanja
Periferne arterijske bolesti
Komplikacije PCI
Primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularih bolesti
Mreža primarne PCI
Intervencije u strukturnim bolestima srca